Monday, 25 May 2009

กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม 2กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม 2
นำแสดงโดย เถาฮุ่ยหมิน หวังลี่หยุน เหลียงตันหนิ หวูฉี หวังเวี่ยจิ้น

เรื่องย่อ
ทางดินแดนในตะวันออก มนุษย์ต่างลุ่มหลงชื่อเสียงลาภยศ บ้างก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจนลืมด้านคุณธรรม บ้างก็ใช้ชีวิตสำมะเลเทเมาไปวันๆ ลฯล ชาติที่แล้วของเจ้าแม่กวนอิมคือ นักพรตฉือหัง เคยตั้งปรินิพพานกับพระพุทธเจ้าไว้ว่าต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากสารทุกข์ทั้งหลายและชี้ทางแห่งแสงสว่างให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล เมื่อตอนที่นักพรตฉือหังกำลังไปจุติเป็นองค์หญิง 3 ของอาณาจักรเหมี้ยวจวัง แม่มดเสื้อดำ ( แม่มดหมอหลี ) ทำให้ท้องฟ้าปั่นป่วนล้อมเมฆฝนนิมิตรไปยังราชวังศ์ของหวอง เหมี้ยวจวัง ทำให้มีประกาศไปทั่วว่า ตัวองศ์หญิง 3มีปีศาจแฝงอยู่ในร่างกาย ถ้าไม่กำจัดให้สิ้น จะทำให้แผ่นดินแห่งนี้ยากที่จะรักษา พร้อมทั้งเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนหลงเชื่อ ท่านอุปราชฮั่วหยีหวังจะแย่งชิงราชบังลังก์และยึดเหตุผลนี้บังคับให้ฮ่องเต้ นำเด็กทารกไปทิ้งลงทะเล ซึ่งเมื่อหลังจากองศ์หญิง3ได้รับการช่วยเหลือจากแม่เฒ่าหยินที่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าช่วย และแม่มดเสื้อดำก็หาทางกำจัดเจ้าหญิงมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สำเร็จด้วยบุญญาธิการขององศ์หญิง3 ( เหมี้ยวซ่าน ) เหมี้ยวซ่านได้ผ่านพ้นความลำบากทั้งปวงจนเติบโตกลายเป็นสาว ศึกษาธรรมะ ใฝ่หาพระพุทธและได้รับการชี้แนะจากพระพุทธเจ้า ร่วมกับพ่อบุญธรรม รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เมื่อแม่มดทราบว่าอุปราชฮั่วหยีต้องการช่วงชิงราชบังลังก์ก็ยิ่งดีใจ ทั้ง2จึงร่วมมือกันวางแผนสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ใส่ร้ายองศ์หญิงเหมี้ยวซ่าน เพราะประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์มาก กว่าจะผ่านพ้นวิกฤติมาได้เจ้าหญิงต้องต่อสู้และเสียสละมากมาย จนได้บรรลุนิพพาน พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งนามให้พระองศ์ว่า.......พระโพธิสัตว์กวันซื่ออิม.....หรือเจ้าแม่กวนอิม....นั่นเอง .......

youtube.com หรือ Playlist From: taliewliew

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes