Tuesday, 5 October 2010

CORNERED ปิดร้านเชือด

Keyword:

CORNERED ปิดร้านเชือด

Description:

ท่าม กลางความพรั่นพรึงของคนทั่วเมืองเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตที่เที่ยวฆ่าเหยื่อตาม ร้านของชำคนกลุ่มหนึ่งในร้ายขายของที่ใช้เวลาว่างในยามดึกตั้งวงเล่น โป๊กเกอร์ ได้พูดถึงฆาตกรรายนี้อย่างสนุกสนานก่อนจะรู้ตัวว่าเพื่อนๆของเขาในร้านเริ่ม หายตัวไปทีละคน!

CORNERED ปิดร้านเชือด 1
CORNERED ปิดร้านเชือด 2
CORNERED ปิดร้านเชือด 3
CORNERED ปิดร้านเชือด 4
CORNERED ปิดร้านเชือด 5
CORNERED ปิดร้านเชือด 6
credit : goocrazy

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes